Jana S. Rošker: Li Zehou in sodobni konfucionizem

Oddelek za azijske študije

Li Zehou and Modern New Confucianism (predavanje v angleščini).