Faculty of Arts Department of English Department of German, Dutch and Swedish Department of Translation Studies

Library of the Department of English, German and Translation Studies

Library of the Department of English, German and Translation Studies

Location

3rd Floor, Room 320
Office hours

Mon, Thur 8–14
Tues, Wed 8–17
Fri 9–14 

Telephone +386 1 241 1350
E-Mail ohk.ger@ff.uni-lj.si

Current changes in library opening hours.

Summer opening hours.

 

 

Knjižnica za anglistiko, germanistiko in prevajalstvo je ena od 18 knjižnic Osrednje humanistične knjižnice Filozofske fakultete (OHK FF). Zrasla je iz knjižnice, ki je leta 1920 nastala na univerzi v okviru seminarja za germansko filologijo. Na začetku je bila pomembna opora študijskemu procesu in znanstvenoraziskovalnemu delu Oddelka za germanistiko, ki se je leta 1998 razdelil na Oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko. Takrat se je knjižnica preimenovala v Knjižnico oddelkov za anglistiko in germanistiko, s priključitvijo knjižnice Oddelka za prevajalstvo leta 2006 pa v Knjižnico za anglistiko, germanistiko in prevajalstvo.

Fond obsega več kot 90.000 enot gradiva in zastopa naslednja področja:

 • angleščina
 • nemščina
 • literarna teorija in literarna zgodovina
 • angleška in ameriška književnost ter književnost drugih angleško govorečih držav
 • nemška, švicarska in avstrijska književnost
 • splošno in primerjalno jezikoslovje
 • besediloslovje
 • metodika in didaktika pouka angleščine in nemščine
 • prevodoslovje
 • nizozemski jezik in književnost
 • švedski jezik in književnost ter drugi skandinavski jeziki

Med drugim omogočamo dostop do najpomembnejšega in najobsežnejšega slovarja Oxford English Dictionary, do bibliografske zbirke Translation Studies Bibliography in do leksikona svetovne književnosti Kindlers Literatur-Lexikon.

Za izposojo je na voljo več kot 70 naslovov tujih in domačih znanstvenih in strokovnih serijskih publikacij.

Študenti FF uredite članstvo na začetku študijskega leta v matični oddelčni knjižnici.

Študenti 1. letnika prve stopnje Univerze v Ljubljani in tisti študenti Univerze v Ljubljani, ki se v študijskem letu prvič vpisujete na FF, se lahko v knjižnice OHK FF vpišete s študentsko digitalno identiteto preko spletnega vpisa, osebno v knjižnici ali preko e-pošte. Članarino ste plačali ob vpisu v letnik.

Druge vrste članstva lahko uredite osebno v knjižnici ali po e-pošti. Podrobna navodila najdete tu.

Plačila članarine ste oproščeni:

 • člani od 16. do 18. leta starosti,
 • brezposelne osebe (svoj status dokažete s potrdilom območne enote Zavoda RS za zaposlovanje, ki ni starejše od enega meseca),
 • člani Zveze bibliotekarskih društev Slovenije,
 • zaposleni na FF in upokojenci FF,
 • zaposleni na UL in drugih znanstvenih ustanovah po načelu vzajemnosti.

IZPOSOJA NA DOM
Večino gradiva si lahko izposodite na dom. Strokovno gradivo in serijske publikacije si lahko izposodite za 14 dni, ostalo za en mesec. Omogočamo delni prosti pristop do gradiva.
Splošna navodila v zvezi z izposojo, rezervacijami, čitalniško uporabo gradiva in vračanjem v knjižni nabiralnik najdete tu: Storitve OHK | Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (uni-lj.si)

Knjižnično gradivo lahko uporabljate v prostorih knjižnice, za izposojo na dom pa se morate včlaniti.

Izposojate si s študentsko oziroma člansko izkaznico. Če gradivo zaradi bolezni oziroma drugega upravičenega razloga ne morete prevzeti, ga lahko v vašem imenu z izpolnjenim pooblastilom prevzame druga oseba.

Če gradivo ni rezervirano, mu lahko rok izposoje podaljšate do petkrat.

Podatke o gradivu in njegovi dostopnosti lahko preverite v računalniškem katalogu oddelčne knjižnice ali v elektronskem katalogu OHK FF. Gradivo, ki še ni v računalniškem katalogu, lahko iščete po abecedno-imenskem listkovnem katalogu.

Priporočamo, da si gradivo (do 10 enot naenkrat) rezervirate oziroma naročite v katalogu Cobiss+, osebno v knjižnici ali preko elektronske pošte. Ko bo naročeno gradivo pripravljeno za prevzem, vas bomo o tem obvestili po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ste ga navedli ob vpisu. Naročeno gradivo je potrebno prevzeti v treh delovnih dneh. Naročilo lahko prekličete preko Moje knjižnice, osebno v knjižnici, po elektronski pošti ali po telefonu.

Za želeno gradivo, ki ga niste rezervirali v katalogu Cobiss+, izpišete signaturo. Priporočamo, da gradivo naročite pri izposojnem pultu, do polic pa dostopate po dogovoru z izposojevalko oziroma izposojevalcem, če želite pregledati gradivo na določeno temo. Gradivo vam praviloma prinesemo takoj, dobava gradiva iz skladišča (oznaka v signaturi SKL oziroma SKL-Per) pa poteka dvakrat tedensko. 

Če iskanega gradiva ne najdete oziroma potrebujete pomoč pri iskanju, se oglasite osebno v knjižnici ali nam pišite na elektronski naslov ohk.ger@ff.uni-lj.si.

Gradivo po dogovoru pošiljamo tudi na dom. Pišite nam na elektronski naslov oddelčne knjižnice ohk.ger@ff.uni-lj.si in navedite točne podatke o gradivu, ki ga potrebujete, in svoj poštni naslov. Strošek je odvisen od teže pošiljke in znaša za paket do 1 kg 3 EUR, od 1 do 2 kg 4 EUR, nad 2 kg pa 5 EUR.

Gradivo lahko vrnete osebno v knjižnici v času odprtosti ali v knjižne nabiralnike v pritličju fakultete med ponedeljkom in soboto od 7. do 22. ure.

IZPOSOJA ČITALNIŠKEGA GRADIVA
V priročni knjižnici hranimo slovarje, leksikone, enciklopedije, priročnike, diplomska in magistrska dela ter doktorske disertacije in drugo gradivo. Čitalniško gradivo lahko uporabljate v knjižnici ali pa si ga izposodite in vrnete še isti dan. Zaključna dela, dragoceno in arhivsko gradivo je možno uporabljati le v prostorih oddelčne knjižnice, fotokopiranje ni dovoljeno. Diplomska in magistrska dela, ki so bila zaključena po 1. oktobru 2018, so dostopna tudi v Repozitoriju Univerze v Ljubljani – RUL-iskanje (uni-lj.si).

Prosimo vas, da pred uporabo čitalnice oziroma priročne knjižnice prtljago odložite v garderobnih omaricah. Ključ od omaric dobite pri izposojevalnem pultu.

Priročno gradivo – leksikoni, enciklopedije, slovarji in bibliografije – je postavljeno po področjih v prostem pristopu. Do polic lahko dostopate sami ali pa gradivo naročite pri izposojnem pultu.

Za izpite si lahko izposodite tudi slovarje, leksikone in druge priročnike. Rezervirate jih lahko po telefonu ali elektronski pošti delovni dan pred izpitom. Prevzamete in vrnete jih na dan izpita.

Po dogovoru si lahko določeno čitalniško gradivo izposodite tudi čez konec tedna.

Nudimo vam pomoč pri iskanju gradiva v fizični ali elektronski obliki na določeno temo in pri uporabi dostopnih informacijskih virov. Storitev izvajamo v prostorih knjižnice, po elektronski pošti in na daljavo preko videokonference.

Za termin se dogovorite na tel. št. 01 241 1350 ali pa nam pišite na elektronski naslov knjižnice ohk.ger@ff.uni-lj.si.

Gradivo, ki ga ni v naši zbirki, lahko naročite po medknjižnični izposoji. Storitev je plačljiva po veljavnem ceniku OHK FF.

Vse informacije in obrazci so zbrani na strani OHK FF Bibliografije raziskovalcev | Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (uni-lj.si)

Nemška knjižnica je bila ustanovljena leta 1995 na pobudo in pod patronatom Goethejevega inštituta. Bila je samostojni oddelek Centralne tehniške knjižnice z namenom, da krepi zanimanje za Nemčijo in ohranja njeno kulturo živo, obenem pa zadosti visokim slovenskim potrebam po knjigah in medijih v nemškem jeziku. Kmalu je postala dnevna soba germanistike. Vodil jo je bibliotekar, germanist in prevajalec Brane Čop. Pokrivala je humanistiko, filozofijo in verstva, družbene vede ter vsa področja umetnosti. Poseben poudarek je bil na sodobnem, kakovostnem in izvirnem nemškem leposlovju. Zastopane so bile tudi jezikoslovne in literarne vede, esejistika in zgodovina. Konec leta 2014, tik pred dvajseto obletnico uspešnega delovanja, je bila Nemška knjižnica ukinjena, Centralna tehniška knjižnica pa je gradivo obdržala in ga preselila v svoje prostore. Smiselno je leta 2019 zbirko ponudila Filozofski fakulteti oziroma Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko. Oddelčna knjižnica je v svoj fond vključila veliko večino podarjenega gradiva. Mogoče si jo je izposoditi na dom ali v čitalnico. Seznami s povezavami do kataloga in zaloge so dostopni tu: