Spoznavna teorija

Spoznavna teorija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vörös Sebastjan

Spoznavna teorija ali epistemologija je filozofska disciplina, ki se ukvarja z naravo, vrstami in mejami (spo)znanja.

Predmet seznanja študentke in študente s/z:
- temeljnimi spoznavnoteoretskimi vprašanji;
-zgodovinskim razvojem spoznavne teorije;
- različnimi teoretskimi pristopi v spoznavni teoriji;
- odnosom med spoznavno teorijo in drugimi filozofskimi disciplinami (zlasti metafiziko in filozofijo duha);
- odnosom med spoznavno teorijo in drugimi znanostmi (zlasti kognitivno znanostjo in zgodovino; problem naturalizacije in historizacije epistemologije);
- socialno, feministično, postmodernistično kritiko klasične spoznavne teorije;
- alternativni pristopi k (spo)znanju.

Snov predmeta vsebuje:
- pomen znanja v sodobni družbi;
- narava, pogoji in vrste znanja;
- klasično definicijo znanja (upravičeno resnično prepričanje) in njene kritike;
- problem skepticizma (antični in novoveški skepticizem);
- spoznavni viri (zaznava, sklepanje, spomin, pričevanje, introspekcija, intuicija, empatija);
- znanje in vrline (vrlinska spoznavna teorija);
- naturalizacija in historizacija spoznavne teorije;
- kritika tradicionalne spoznavne teorije;
- status in narava znanja v znanosti, etiki in religiji.

Pritchard, Duncan (2014). What is this thing called knowledge? Routledge.
Ule, Andrej (2001). Logos spoznanja. Sophia.
Platon (2009). Izbrana dela. KUD Logos.
Aristotel (2012). Druga analitika. Založba ZRC.
Descartes, Rene (1973). Meditacije. Slovenska matica.
Berkeley, George (1976). Filozofski spisi. Slovenska matica.
Hume, David. (1974). Raziskovanje človeškega razuma. Slovenska matica.
Kant, Immanuel (1999). Prolegomena. DZS.
Nietzsche, Friedrich (1992). »O resnici in laži v zunajmoralnem smislu«. Nova revija.
Russell, Bertrand (1959). Problems of philosophy. Oxford University Press.