Nizozemski jezik in kultura V

Nizozemski jezik in kultura V

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Srebnik Anita

Vsebina

• Vsebine se navezujejo na sporazumevanje v splošnih situacijah. Študentje berejo izvorna besedila v nizozemskem jeziku, novinarske članke in krajša literarna besedila ter spremljajo priporočene televijzijske in radijske programe (dnevnik, reportaže, Klokhuis ipd.). Pri tem aktivno nadgrajujejo tudi usvojeno znanje
• nizozemske izgovorjave;
• nizozemske slovnice ter
• ves čas izpopolnjujejo poznavanje besedišča z raznolikih področij;
• pomemben poudarek je na spoznavanju kulture nizozemsko govorečega prostora, s katero se seznanijo tudi s pomočjo prezentacij, v katerih predstavijo najbolj reprezentativna poglavja zgodovine nizozemsko govorečega področja