Nizozemski jezik in kultura IV

Nizozemski jezik in kultura IV

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Srebnik Anita

Vsebina

• Vsebine se navezujejo na sporazumevanje v vsakdanjih situacijah. Študentje berejo izvorna besedila v nizozemskem jeziku, novinarske članke in krajša literarna besedila. Samostojno spremljajo priporočene radijske in televijzijske programe (dnevnik, reportaže, mladinski program Klokhuis). Pri tem aktivno nadgrajujejo tudi usvojeno znanje
• nizozemske izgovorjave;
• nizozemske slovnice ter
• ves čas izpopolnjujejo poznavanje besedišča z raznolikih področij;
• pomemben poudarek je na spoznavanju kulture nizozemsko govorečega prostora.