Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Oddelek za prevajalstvo

Gradivo nekdanje Nemške knjižnice/Deutsche Bibliothek CTK

Gradivo nekdanje Nemške knjižnice/Deutsche Bibliothek CTK

Nemška knjižnica je bila ustanovljena leta 1995 na pobudo in pod patronatom Goethejevega inštituta. Bila je samostojni oddelek Centralne tehniške knjižnice z namenom, da krepi zanimanje za Nemčijo in ohranja njeno kulturo živo, obenem pa zadosti visokim slovenskim potrebam po knjigah in medijih v nemškem jeziku. Kmalu je postala dnevna soba germanistike. Vodil jo je bibliotekar, germanist in prevajalec Brane Čop. Pokrivala je humanistiko, filozofijo in verstva, družbene vede ter vsa področja umetnosti. Poseben poudarek je bil na sodobnem, kakovostnem in izvirnem nemškem leposlovju. Zastopane so bile tudi jezikoslovne in literarne vede, esejistika in zgodovina.  Konec leta 2014, tik pred dvajseto obletnico uspešnega delovanja, je bila Nemška knjižnica ukinjena, Centralna tehniška knjižnica pa je gradivo obdržala in ga preselila v svoje prostore. Smiselno je leta 2019 zbirko ponudila Filozofski fakulteti oziroma Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko. Oddelčna knjižnica je v svoj fond vključila veliko večino podarjenega gradiva. Mogoče si jo je izposoditi na dom ali v čitalnico. Seznami s povezavami do kataloga in zaloge, so dostopni tu: