Studijski programi druge stopnje

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Študijski program druge stopnje Germanistika

Content

Diplomantke in diplomanti magistrskega študijskega programa Germanistika pridobijo znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih ustrezajo profilu magistra oziroma magistrice germanistike. Program omogoča nadgradnjo prvostopenjskega programa Germanistika in usposablja za kompleksne, zahtevne, vodilne in ustvarjalne naloge in potrebe na jezikovnem, besedilnem, kulturnem in medkulturnem področju.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Methodologies of Linguistics 45 0 0 0 6 zimski
Methodology of Literature 45 0 0 0 6 zimski
German Literary and Cultural History I 15 30 0 0 6 zimski
German Literature and Culture in Context I 15 15 0 0 3 letni
German Language in Contextual Use I 0 0 60 0 6 celoletni
German Language in Practical Use I 0 0 30 0 3 zimski
German Language in Practical Use II 0 0 30 0 3 letni
German Language in System and Use I 15 30 0 0 6 letni
Recent Trends in German Linguistics I 15 15 0 0 3 zimski
Elective subjects 1 12
Outside elective subjects 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Corpus-Linguistic Analysis 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literary Criticism 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literary Relations in the Middle Ages and the Modern Early Period 15 15 0 0 3 zimski, letni
German in Contact 15 15 0 0 3 zimski, letni
Onomastics 15 15 0 0 3 zimski, letni
Pragmatic Aspects of Phraseology 0 0 30 0 3 zimski, letni
Specialized Translation Slovene into German 0 0 30 0 3 zimski, letni
Themes and Literary Genres of German Literature 15 15 0 0 3 zimski, letni
2. Year P S V D KT Semester
MA Thesis 0 0 0 0 18 letni
German Literary and Cultural History I 15 30 0 0 6 zimski
German Literature and Culture in Context I 15 15 0 0 3 letni
German language in contextual use II 0 0 30 0 3 zimski
German Language in Practical Use III 0 0 30 0 3 zimski
German Language in System and Use I 15 30 0 0 6 letni
Recent Trends in German Linguistics I 15 15 0 0 3 zimski
Elective subjects 1 12
Outside elective subjects 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Corpus-Linguistic Analysis 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literary Criticism 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literary Relations in the Middle Ages and the Modern Early Period 15 15 0 0 3 zimski, letni
German in Contact 15 15 0 0 3 zimski, letni
Onomastics 15 15 0 0 3 zimski, letni
Pragmatic Aspects of Phraseology 0 0 30 0 3 zimski, letni
Specialized Translation Slovene into German 0 0 30 0 3 zimski, letni
Themes and Literary Genres of German Literature 15 15 0 0 3 zimski, letni

Staff