Studijski programi druge stopnje

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Dvopredmetni študijski program druge stopnje Nemcistika

Content

Drugostopenjski dvopredmetni programi so nadgradnja prvostopenjskih programov in usposabljajo za kompleksnejše in zahtevnejše naloge in potrebe na splošnem humanističnem področju. Diplomantke in diplomanti drugostopenjskih dvopredmetnih študijskih programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in z drugimi področji, transfer znanja iz enega področja na drugega pa spodbuja njihovo fleksibilno uporabo v različnih situacijah. Dvopredmetnost drugostopenjskih programov nadgrajuje sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanj, metodologije, razumevanja znanstvenih metod, pristopov in procesov. Cilj dvopredmetnih programov je usposobiti diplomantke in diplomante za raznovrstne kompetence na podlagi razumevanja in povezovanja različnih vidikov interdisciplinarnosti na višjem strokovnem nivoju. Dvopredmetni programi širijo nabor zaposlitvenih možnosti, saj diplomanti in diplomantke obvladajo oz. poznajo dve strokovni področji.

Diplomantke in diplomanti drugostopenjskega dvopredmetnega študijskega programa Nemcistika pridobijo znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih ustrezajo profilu dvopredmetnega magistra/ice nemcistike. Program omogoča dvoletno (oz. štirisemestrsko) nadgradnjo prvostopenjskega programa Nemcistika in usposablja za kompleksnejše in zahtevne naloge in potrebe na jezikovnem, besedilnem in literarnem področju.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
German Language in Contextual Use I 0 0 60 0 6 celoletni
Elective subjects 1 6
Elective subjects 2 12
Elective subjects 3 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Methodologies of Linguistics 45 0 0 0 6 zimski
Methodology of Literature 45 0 0 0 6 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Corpus-Linguistic Analysis 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literary Criticism 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literary Relations in the Middle Ages and the Modern Early Period 15 15 0 0 3 zimski, letni
German Literature and Culture in Context I 15 15 0 0 3 letni
German Language in Practical Use I 0 0 30 0 3 zimski
German Language in Practical Use II 0 0 30 0 3 letni
German Language in Practical Use III 0 0 30 0 3 zimski
German in Contact 15 15 0 0 3 zimski, letni
Onomastics 15 15 0 0 3 zimski, letni
Pragmatic Aspects of Phraseology 0 0 30 0 3 zimski, letni
Specialized Translation Slovene into German 0 0 30 0 3 zimski, letni
Themes and Literary Genres of German Literature 15 15 0 0 3 zimski, letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
German Literary and Cultural History I 15 30 0 0 6 zimski
German Language in System and Use I 15 30 0 0 6 letni
2. Year P S V D KT Semester
MA Thesis 0 0 0 0 9 letni
Elective subjects 1 6
Elective subjects 2 9
Elective subjects 3 3
Outside elective subjects 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Methodologies of Linguistics 45 0 0 0 6 zimski
Methodology of Literature 45 0 0 0 6 zimski
German Literary and Cultural History I 15 30 0 0 6 zimski
German Language in System and Use I 15 30 0 0 6 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Corpus-Linguistic Analysis 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literary Criticism 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literary Relations in the Middle Ages and the Modern Early Period 15 15 0 0 3 zimski, letni
German Language in Practical Use I 0 0 30 0 3 zimski
German Language in Practical Use II 0 0 30 0 3 letni
German Language in Practical Use III 0 0 30 0 3 zimski
German in Contact 15 15 0 0 3 zimski, letni
Onomastics 15 15 0 0 3 zimski, letni
Pragmatic Aspects of Phraseology 0 0 30 0 3 zimski, letni
Specialized Translation Slovene into German 0 0 30 0 3 zimski, letni
Themes and Literary Genres of German Literature 15 15 0 0 3 zimski, letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
German language in contextual use II 0 0 30 0 3 zimski
German Language in Practical Use I 0 0 30 0 3 zimski
German Language in Practical Use II 0 0 30 0 3 letni
German Language in Practical Use III 0 0 30 0 3 zimski

Staff