Studijski programi prve stopnje

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Univerzitetni študijski program prve stopnje Germanistika

Content

Univerzitetni študijski program prve stopnje Germanistika omogoča intenzivno triletno osnovno spoznavanje nemškega jezika, kultur in književnosti dežel nemškega govornega področja ter usvajanje medkulturnih sporazumevalnih zmožnosti v nemščini, ki so potrebne za delovanje v različnih delovnih in komunikacijskih okoljih. Za pridobitev širših jezikovnih in kulturnih kompetenc nudi program poleg nemščine še usposabljanje v drugem tujem jeziku, preferenčno germanskem, tj. v nizozemščini ali švedščini, ki ju sicer ni mogoče zaključiti samostojno. S konceptom programa spodbujamo dejavno in ustvarjalno sodelovanje študentov in študentk in razvijamo visoko stopnjo besedilne kritičnosti, samokritičnosti do lastnega delovanja in medkulturne presoje.

Diplomanti prvostopenjskega univerzitetnega programa Germanistika so kompetentni predvsem za opravljanje del in nalog, ki terjajo dobro poznavanje nemščine, kulturnih posebnosti in medkulturnega komuniciranja, bodisi v obliki posredovalne pomoči ali samostojnega strokovnega dela. Zaposlujejo se na različnih področjih gospodarstva ter v javnih in državnih službah, ki imajo stike s tujino. Poleg tega delujejo v najrazličnejših kulturnih ustanovah, v založbah in drugih inštitucijah, kjer je potrebno znanje nemščine

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Functional Writing 0 0 45 0 3 zimski
Language Exercises I 0 0 120 0 8 celoletni
Language System I (Morphology and Phonetics) 90 0 60 0 8 celoletni
Literary System I 30 0 30 0 5 letni
Intercultural Studies I 30 0 0 0 3 zimski
Introduction to the Methodology of Scientific Research 15 15 0 0 3 zimski
German Literature - Periods and Traditions I 30 0 30 0 5 zimski
German Literature - Periods and Traditions II 30 0 30 0 5 letni
Basic Rhetorical Skills for Students of German 0 0 30 0 3 letni
Slovene for Students of German 15 30 0 0 4 letni
Introduction to General Linguististics  60 0 0 0 4 zimski
Elective subjects 1 3
Elective subjects 2 3
Outside elective subjects 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Intercultural Studies - Austria 0 30 0 0 3 letni
Intercultural Studies - Germany 0 30 0 0 3 letni
Intercultural Studies - Switzerland 0 30 0 0 3 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Dutch Language and Culture I 0 0 45 0 3 letni
Swedish Language and Culture I 0 0 45 0 3 letni
2. Year P S V D KT Semester
Phraseology 0 0 30 0 3 letni
Language Exercises II 0 0 90 0 6 celoletni
Language System II (Syntax) 60 30 0 0 7 celoletni
Literary System II 30 0 30 0 4 zimski
Modern German Literature 0 30 0 0 4 letni
German from Diachronic Perspective  30 0 0 0 3 zimski
German Literature - Periods and Traditions III 30 30 0 0 5 zimski
German Literature - Periods and Traditions IV 30 30 0 0 5 letni
Translation: German into Slovene 0 0 60 0 4 zimski
Elective subjects 1 4
Elective subjects 2 5
Elective subjects 3 3
Outside elective subjects 7
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Dutch Language and Culture II 0 0 60 0 4 zimski
Swedish Language and Culture II 0 0 60 0 4 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Dutch Language and Culture III 0 0 60 0 5 letni
Swedish Language and Culture III 0 0 60 0 5 letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Intercultural Studies - Austria 0 30 0 0 3 letni
Intercultural Studies - Germany 0 30 0 0 3 letni
Intercultural Studies - Switzerland 0 30 0 0 3 letni
3. Year P S V D KT Semester
BA Thesis 0 0 0 0 5 letni
Written and Oral Communication III 0 0 45 0 3 zimski
Language System III (Word Formation) 30 0 0 0 3 zimski
Language System IV (Lexicology) 30 0 0 0 3 letni
Contrastive Analysis 0 30 0 0 3 zimski
Medievalistic Linguistics I 30 0 0 0 3 letni
German Literature - Periods and Traditions V 30 0 30 0 4 zimski
German Literature - Periods and Traditions VI 30 0 15 0 5 letni
Translation: Slovene into German 0 0 60 0 5 celoletni
Elective subjects 1 16
Elective subjects 2 4
Elective subjects 3 3
Outside elective subjects 3

Staff