Studijski programi prve stopnje

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Nemcistika

Content

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Nemcistika omogoča triletni osnovni študij nemškega jezika, kultur in književnosti dežel nemškega govornega področja ter usvajanje medkulturnih sporazumevalnih zmožnosti v nemščini, ki so potrebne za delovanje v različnih delovnih in komunikacijskih okoljih. S konceptom programa spodbujamo dejavno in ustvarjalno sodelovanje študentov in študentk in razvijamo visoko stopnjo besedilne kritičnosti, samokritičnosti do lastnega delovanja in medkulturne presoje.

Diplomanti prvostopenjskega dvopredmetnega univerzitetnega programa Nemcistika so kompetentni predvsem za opravljanje del in nalog, ki terjajo dobro poznavanje nemščine, kulturnih posebnosti in medkulturnega komuniciranja, bodisi v obliki posredovalne pomoči ali samostojnega strokovnega dela. Zaposlujejo se na različnih področjih gospodarstva ter v javnih in državnih službah, ki imajo stike s tujino. Poleg tega delujejo v najrazličnejših kulturnih ustanovah, v založbah in drugih inštitucijah, kjer je potrebno znanje nemščine.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Language Exercises I 0 0 120 0 8 celoletni
Language System I (Morphology and Phonetics) 90 0 60 0 8 celoletni
Literary System I 30 0 30 0 3 letni
German Literature - Periods and Traditions I 30 0 15 0 3 zimski
German Literature - Periods and Traditions II 30 0 30 0 4 letni
Introduction to General Linguististics  60 0 0 0 4 zimski
2. Year P S V D KT Semester
Language Exercises II 0 0 90 0 5 celoletni
Language System II (Syntax) 60 30 0 0 7 celoletni
Literary System II 30 0 0 0 3 zimski
Intercultural Studies 0 30 0 0 3 letni
German Literature - Periods and Traditions III 30 30 0 0 5 zimski
German Literature – Periods and Traditions IV 30 30 0 0 4 letni
Research Methodology 15 15 0 0 3 letni
3. Year P S V D KT Semester
Written and Oral Communication III 0 0 45 0 3 zimski
Language System III (Word Formation) 30 0 0 0 3 zimski
German from Diachronic Perspective  30 0 0 0 3 zimski
German Literature - Periods and Traditions V 30 0 30 0 4 zimski
German Literature - Periods and Traditions VI 30 0 15 0 5 letni
Translation: Slovene into German 0 0 60 0 5 celoletni
Elective subjects 1 3
Elective subjects 2 4
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
German and Slovene in Intercultural Communication 15 30 0 0 4 letni
German Press on Slovenian Ethnic Territory 15 30 0 0 4 letni

Staff