Studijski programi druge stopnje

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Dvopredmetni študijski program druge stopnje Nemcistika

Vsebine

Drugostopenjski dvopredmetni programi so nadgradnja prvostopenjskih programov in usposabljajo za kompleksnejše in zahtevnejše naloge in potrebe na splošnem humanističnem področju. Diplomantke in diplomanti drugostopenjskih dvopredmetnih študijskih programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in z drugimi področji, transfer znanja iz enega področja na drugega pa spodbuja njihovo fleksibilno uporabo v različnih situacijah. Dvopredmetnost drugostopenjskih programov nadgrajuje sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanj, metodologije, razumevanja znanstvenih metod, pristopov in procesov. Cilj dvopredmetnih programov je usposobiti diplomantke in diplomante za raznovrstne kompetence na podlagi razumevanja in povezovanja različnih vidikov interdisciplinarnosti na višjem strokovnem nivoju. Dvopredmetni programi širijo nabor zaposlitvenih možnosti, saj diplomanti in diplomantke obvladajo oz. poznajo dve strokovni področji.

Diplomantke in diplomanti drugostopenjskega dvopredmetnega študijskega programa Nemcistika pridobijo znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih ustrezajo profilu dvopredmetnega magistra/ice nemcistike. Program omogoča dvoletno (oz. štirisemestrsko) nadgradnjo prvostopenjskega programa Nemcistika in usposablja za kompleksnejše in zahtevne naloge in potrebe na jezikovnem, besedilnem in literarnem področju.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Nemški jezik v kontekstu I 0 0 60 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 12
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Jezikoslovne metodologije 45 0 0 0 6 zimski
Metodologija literarne vede 45 0 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Korpusno lingvistična analiza 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literarna kritika 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literarni odnosi v srednjem in zgodnjem novem veku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Nemška literatura in kultura v kontekstu I 15 15 0 0 3 letni
Nemški jezik v praksi I 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v praksi II 0 0 30 0 3 letni
Nemški jezik v praksi III 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v stiku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Onomastika 15 15 0 0 3 zimski, letni
Pragmatična frazeologija 0 0 30 0 3 zimski, letni
Prevajanje strokovnih besedil 0 0 30 0 3 zimski, letni
Teme in zvrsti književnosti nemškega govornega področja 15 15 0 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Nemška literarna in kulturna zgodovina I 15 30 0 0 6 zimski
Nemški jezik v sistemu in rabi I 15 30 0 0 6 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 9
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Jezikoslovne metodologije 45 0 0 0 6 zimski
Metodologija literarne vede 45 0 0 0 6 zimski
Nemška literarna in kulturna zgodovina I 15 30 0 0 6 zimski
Nemški jezik v sistemu in rabi I 15 30 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Korpusno lingvistična analiza 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literarna kritika 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literarni odnosi v srednjem in zgodnjem novem veku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Nemški jezik v praksi I 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v praksi II 0 0 30 0 3 letni
Nemški jezik v praksi III 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v stiku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Onomastika 15 15 0 0 3 zimski, letni
Pragmatična frazeologija 0 0 30 0 3 zimski, letni
Prevajanje strokovnih besedil 0 0 30 0 3 zimski, letni
Teme in zvrsti književnosti nemškega govornega področja 15 15 0 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Nemški jezik v kontekstu II 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v praksi I 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v praksi II 0 0 30 0 3 letni
Nemški jezik v praksi III 0 0 30 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka