Studijski programi prve stopnje

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Dodiplomski študij

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko na prvi stopnji študija izvaja dva programa: enopredmetni študijski program Germanistika in dvopredmetni študijski program Nemcistika.

Študijski program na prvi stopnji traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 90 (dvopredmetni) oz. 180 (enopredmetni) kreditnih točk.

Sodelavke in sodelavci oddelka